List do mojego przyszłego ja: Pułapki starzenia się

List do mojego przyszłego ja: Pułapki starzenia się

W chwili refleksji postanowiłem napisać list do mojego przyszłego ja. Nie dlatego, że wierzę, że mogę przechytrzyć Alzheimera czy uniknąć przewlekłych chorób, ale ponieważ mam nadzieję zaoferować delikatne przypomnienie o tym, czego unikać, gdy lata się nawarstwiają. Oto moja historia, przestroga na przyszłość.