"Obowiązki Wujka: To Nie Tylko Zabawa"

„Obowiązki Wujka: To Nie Tylko Zabawa”

Tym razem Ariana nie chciała, aby jej wujek zabierał ją na wycieczki czy dawał jej pieniądze. Potrzebowała porozmawiać na osobisty temat. Marek zgodził się z ciepłem i umówił się z nią w swoim domu, gdzie prosta rozmowa doprowadziła do nieoczekiwanych odkryć i wzmocniła więzi rodzinne.